قرقیزستان خواستار استفاده از تجربیات وزارت کشور ایران شد # بیشکک - ایرنا 17 بهمن 1375 برابر با پنجم فوریه 1997 وزیر کشور قرقیزستان از وزارت کشور ایران درخواست کرد تا تجربیات خود را در امور شهرداری ها، فرمانداری هاو استانداری ها و نیروهای انتظامی در اختیار این کشور قرار دهد .
" امیربیک کوتویف " روز چهارشنبه در دیدار " مرتضی توسلی حجتی " سفیر ایران در بیشکک از مساله قاچاق مواد مخدر از طریق کشورش ابرازنگرانی کرد و از ایران خواست تا درمبارزه با این پدیده خطرناک به قرقیزستان کمک کند.
وزیر کشور قرقیزستان گفت :تقید مردم قرقیزستان به دین مقدس اسلام در ماه مبارک رمضان موجب کاهش 30 درصدی جرایم دراین کشور شده است .
وی همچنین از تعهد ایرانی های مقیم و مسافر در قرقیزستان به رعایت مقررات و قوانین این کشور قدردانی کرد و گفت : ایرانی ها در قرقیزستان در مقایسه با دیگر شهروندان خارجی کمترین میزان تخلف از قانون را در سال های اخیر داشته اند .
وی از " علی محمد بشارتی " وزیر کشور ایران بطور رسمی برای دیدار از قرقیزستان دعوت کرد.
* 40 *