یک گروه سیاسی دراسترالیا خواهان تبدیل ساختار سیاسی این کشور به جمهوری # کوالالامپور- ایرنا 17 بهمن 1375 برابر با 5 فوریه 1997 جنبش جمهوری خواه استرالیا با استقبال از گفته " جان هاوارد " نخست وزیر این کشور درباره برگزاری یک همایش ملی برای تبدیل ساختار سیاسی این کشور به جمهوری ، خواستار مراجعه به ارای مردم شد0 روزنامه " سان " چاپ کوالالامپور روز چهارشنبه نوشت : جمهوری خواهان استرالیا ترجیح می دهند در این تغییر ساختار، ارای ملی مد نظر قرار گیرد0 جان هاوارد این هفته به مجلس نمایندگان استرالیا گفت دولت این کشور در یک سال اینده چگونگی خارج شدن استرالیا از تابعیت 200 ساله قوانین انگلیس را بررسی می کند0 استرالیا برپایه قانون اساسی سال 1900 میلادی که به هنگام اعطای استقلال سیاسی به این کشور از سوی لندن نوشته شد دارای حکومت فرمانداری کل است0 فرماندار کل استرالیا که یک مقام تشریفاتی است از سوی پادشاه انگلیس منصوب می شود0 دولت فدرال نیز که قدرت را در استرالیا در دست دارد با رای مردم برگزیده می شود0 * 40 *