دولت سارایوو خواستار تقویت نقش سازمان ملل در بازگشت امن اوارگان بوسنی # سازمان ملل - ایرنا 16 بهمن 1375 برابر با چهارم فوریه 1997 دولت بوسنی ضمن هشدار نسبت به عواقب خطرناک اقدام صرب ها در جلوگیری از بازگشت پناهندگان مسلمان به خانه و کاشانه خود برای روند صلح در منطقه بالکان خواستار تقویت نقش سازمان ملل در بوسنی برای جلوگیری از این اقدام صربها شد.
"محمد شاکربی" نماینده دایم بوسنی در سازمان ملل تاکید کرد، روند صلح در بالکان بدون بازگشت ازادانه و امن پناهندگان و اوارگان نخواهد توانست حیات خود را حفظ کند.
وی در نامه ای به "انوگوناماوگو" رییس کنیایی شورای امنیت با تشریح اقدام صرب ها در جلوگیری از بازگشت پناهندگان مسلمان ان را نقض کامل حقوق بشر و انحراف از مفاد توافق نامه "صلح دیتون" دانست .
"شاکربی" برای اثبات بد رفتاری صرب ها با مسلمانان و نادیده گرفتن توافق نامه "دیتون" از سوی انها به اظهارات سخنگوی نیروی تثبیت کننده بین المللی جایگزین نیروهای عمل کننده تحت فرماندهی "ناتو" شده و نیز "الکساندر ایوانکو" سخنگوی سازمان ملل در بوسنی استفاده کرده است .
این دو در سخنان خود تایید کردند که جمعیت و گروه هایی سازمان یافته با دست زدن به اقدام های خشونت امیز در مناطق صرب نشین از جمله به اتش کشیدن منازل مردم از بازگشت پناهندگان جلوگیری می کنند و مقام های جمهوری خودخوانده "صرپسکا" هیچ گونه واکنشی بری مقابله با این اقدام های نشان نمی دهند .
"شاکربی" در نامه خود پیشنهاد کرده است که شورای امنیت پس از مشورت با "کوفی عنان" دبیر کل سازمان ملل در این زمینه به دو اقدام اساسی دست بزند نخست تقویت نیروی ویژه پلیس بین المللی در بوسنی و هرزگوین که از 1721 تن از نیروهای پلیس غیر نظامی سازمان ملل تشکیل می شود و دوم تاکید بر قاطعیت شورا در مورد برخورد با هرگونه تخلف صرب ها از مفاد توافق نامه صلح "دیتون" برای فراهم کردن زمینه بازگشت هزاران پناهنده مسلمان به خانه و کاشانه خود و پیشبرد روند صلحی که در غیر این صورت حیات خود را از دست خواهد داد.
(الف - ع)