اتریش خواستار توسعه مناسبات اقتصادی و بانکی با ایران شد # وین - ایرنا پنجم بهمن 1375 برابر با 24 ژانویه 1997 "کلاوس لیبشر" رییس بانک مرکزی اتریش در دیدار با "مهدی محتشمی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در وین ، خواستار توسعه مناسبات اقتصادی بانکی دو کشور شد.
لیبشر روز جمعه در این دیدار گفت : بانک مرکزی اتریش همواره در سیاست گذاری های پولی ، مالی و صادراتی خود با توجه به نقش با اهمیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه ، توسعه روابط با این کشور را در نظر داشته است.
رییس بانک مرکزی اتریش از پیشرفت ، توسعه اقتصادی و اعتبار مالی بین المللی ایران تمجید کرد .
سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار به بهبود موقعیت اقتصادی ، اعتبار مالی ، تعادل اقتصادی ، بازپرداخت به موقع بدهی ها و افزایش منابع درآمدهای ملی ایران اشاره کرد و گفت : این پیشرفت ها موجب اطمینان و اعتماد بسیاری از شرکای خارجی شده است.
محتشمی اضافه کرد : ایران در پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ، به یکی از قطب های صنعتی در منطقه و آسیا تبدیل خواهد شد.
* 40 *