صلیب سرخ جهانی برای افزایش کمک به مردم تاجیکستان درخواست کمک کرد # الماتی - ایرنا پنجم بهمن ماه 1375 برابر با 24 ژانویه 1997 صلیب سرخ و هلال احمر جهانی از کشورهای جهان خواستند تا کمک های خود به مردم تاجیکستان افزایش دهند .
صلیب سرخ جهانی اعلام کرد: براثر سال ها درگیری در تاجیکستان، مهاجرت داخلی در این کشور افزایش یافته و مهاجرین به کمک های بیشتر و فوری جهانی نیاز دارند.
در گزارش صلیب سرخ و هلال احمر جهانی که دفتر منطقه ای ان در اسیای مرکزی روز جمعه در الماتی ان را منتشر کرد، هم چنین امده است: براثر زد و خوردهای طولانی در منطقه "طویل دره" 14 هزار نفر از اهالی به دوشنبه و 6 هزار و 500 نفر به منطقه "بدخشان" و "ناحیه پنج" مهاجرت کرده اند .