قرقیزستان در نظر دارد گندم اهدایی امریکا را مورد ازمایش قرار دهد # الماتی - ایرنا پنجم بهمن ماه 1375 برابر با 24 ژانویه 1997 مقام های قرقیزستان گفتند: این کشور در نظر دارد گندم اهدایی امریکا به قرقیزستان را که مشکوک به الوده بودن به نوعی افت بسیار خطرناک بانام روسی "ایندسکایاگالونیا-خزوک هندی هندی" است مورد ازمایش قرار دهد .
این افت خطرناک گیاهی با چشم عادی دیده نمی شود و مدت هاست که بخش های وسیعی از کشتزارهای امریکا را الوده کرده است .
نشریه "د.ال.اور.د.گلوبی" چاپ الماتی پایتخت قزاقستان روز جمعه نوشت: گندم الوده را امریکا به عنوان کمک بشردوستانه به قرقیزستان هدیه کرده است .
این نشریه افزود: خبرنگاران قرقیز که سندی از وزارت کشاورزی این کشور در تایید الوده بودن گندم اهدایی امریکا به افت "ایندسکایاگالونیا" بدست اورده اند از سفیر امریکا در بیشکک در این مورد توضیح خواسته اند .
وی الوده بودن گندم اهدایی را به افت تکذیب کرده است .
سفیر واشنگتن در بیشکک گفت: در صورت اصرار به معاینه گندم اهدایی ممکن است ادامه کمک در اینده مورد تردید قرار گیرد. اقتصاد کشاورزی قرقیزستان و همسایه بزرک ان قزاقستان بر تولید غله و بخصوص گندم استوار است که انتشار افت ذکر شده می تواند یک فاجعه بزرک برای این دو کشور و کشورهای همجوار انها باشد .