نخست وزیر ترکیه خواستار توسعه روابط بین کشورهای در حال رشد با کشورهای صنعتی شد # آنکارا - ایرنا پنجم بهمن ماه 1375 برابر با 24 ژانویه 1997 نخست وزیر ترکیه گفت: با همکاری مجموعه هشت کشور مسلمان در حال رشد با کشورهای صنعتی موسوم به گروه هفت، یک نظم نوین جهانی تشکیل خواهد شد.
"نجم الدین اربکان" این مطلب را پنج شنبه شب در مراسم افطاری که از سوی وی به افتخار سفرای کشورهای اسلامی در آنکارا ترتیب یافته بود، عنوان کرد.
وی گفت: کشورهای اسلامی باوجود داشتن امکانات و منابع غنی از فعالیت های مطلوبی در تولید و تجارت برخوردار نمی باشند.
"اربکان" افزود: تولید کل اروپا سالانه معادل 8 تریلیون دلار و حجم تجارت اروپا، سالانه معادل 5/2 تریلیون دلار است. این درحالی است که حجم تولید کل کشورهای مسلمان معادل یک تریلیون دلار می باشد.
نخست وزیر ترکیه گفت: این ارقام نشان می دهد که کشورهای اسلامی باید تلاش بیشتری را برای تولید و تجارت بکار گیرند.
"اربکان" افزود: با تشکیل مجموعه هشت کشور اسلامی، راه برای همکاری بین این کشورها گشوده شده و دیگر کشورهای اسلامی نیز از این مجموعه بهره مند خواهند شد.
نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: پس از جنک جهانی دوم کنفرانس "یالتا" به نظم کنونی جهان شکل داد ولی پس از گذشت 50 سال نظام فعلی و سازمان ملل متحد پاسخگوی نیازها نمی باشد و باید نظم نوینی تشکیل شود.
"اربکان" گفت: باهمکاری مجموعه هشت کشور مسلمان در حال رشد با کشور های صنعتی موسوم به " گروه هفت " این نظم نوین تشکیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: همایش دو گروه یاد شده در کنار یک میز برای بحث و گفت و گو به عنوان دومین کنفرانس یالتا مطرح خواهد شد و نظم نوین جهانی را رقم خواهد زد.
"اربکان" به زمان و چگونگی تحقق این همکاری اشاره نکرد.