اتهام های دادگاه آلمان به "چیللر" با واکنش شدید دولت ترکیه مواجه شد # بن - ایرنا پنجم بهمن 1375 برابر با 24 ژانویه 1997 ترکیه ، روز پنج شنبه از دولت آلمان خواست تا نسبت به اتهام های یک دادگاه آلمانی به " تانسو چیللر" وزیر خارجه این کشور توضیح داده شود.
دادگاه ایالتی فرانکفورت ، روز چهارشنبه "چیللر" و دولت ترکیه را متهم کرد که قاچاق بین المللی هرویین را از ترکیه پوشش می دهند .
وزارت خارجه ترکیه از طریق سفیر خود در بن و سفیر آلمان در آنکارا ، در این باره به دولت آلمان اعتراض کرد.
بنا بر گزارش های منتشر شده در بن ، واکنش مقام های ترکیه بسیار تند بوده و در یادداشت اعتراضیه دولت ترکیه آمده است : "این اتهام های بسیار زشت را دولت ترکیه محکوم می کند".
طبق این گزارش ها، یک مقام نزدیک به وزیر خارجه ترکیه گفت : دادگاه فرانکفورت با صدور این رای ، همکاری های پرارزش ترکیه و آلمان را در امر مبارزه با قاچاق به مخاطره انداخته است .
" رولف شوالبه " رییس شعبه 17 دادگاه جنایی فرانکفورت ، روز سه شنبه سه نفر را که از اتباع ترکیه ، ایتالیا و بلژیک هستند ، عضو یک باند هروئین ترکیه دانست و آنان را به پنج تا 10 سال زندان محکوم کرد .
وی گفت : باندهای هرویین ترکیه ، با پوشش دولت آن کشور این مواد را به آلمان و سایر کشورهای اروپای غربی قاچاق می کنند.
رییس دادگاه فرانکفورت در این باره به ویژه از " چیللر " نخست وزیر سابق و وزیر خارجه کنونی ترکیه نام برد .
"شوالبه" یک بار دیگر در برابر پرسش خبرنگاران بر رای و نظر خود دایر بر وجود ارتباط بین قاچاق هرویین از ترکیه به آلمان و دولت ترکیه صحه گذاشت .
یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز پنج شنبه به خبرنگاران گفت : دستگاه قضایی آلمان مستقل عمل می کند .