روسیه برای پرتاب 9 ماهواره از پایگاه "بایکانور" برنامه ریزی کرده است # آلماتی - ایرنا 28 دی ماه 1375 برابر با 17 ژانویه 1997 روسیه برای پرتاب 9 ماهواره از پایگاه فضایی "بایکانور" در جنوب غرب قزاقستان برنامه ریزی کرده است .
روسیه پایگاه فضایی " بایکانور " را تا سال 2015 میلادی که بعد از آن نیز قابل تمدید خواهد بود ، به ازای هر سال 115 میلیون دلار از قزاقستان اجاره کرده است .
روسیه ماهواره هایی تا وزن سه تن را با ضریب اطمینان 93 درصد در مقابل دریافت 60 میلیون دلار به فضا می فرستد که کمترین رقم در بین قدرت های برخوردار از امکانات موشکی برای پرتاب سفینه ها می باشد.
چینی ها برای پرتاب ماهواره ای مشابه 70 میلیون دلار ، امریکاییها 100 میلیون دلار و کشورهای اروپایی 110 میلیون دلار دریافت می کنند.
* 40 *