بانک جهانی به ایالت بنگال غربی هند 257 میلیون دلار وام می دهد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا 22 دی ماه 1375 برابر با یازدهم ژانویه 1997 بانک جهانی بزودی یک وام کم بهره 257 میلیون دلاری برای اجرای برنامه های زیربنایی درایالت بنگال غربی در شرق هند ، تخصیص خواهد داد.
روزنامه " اکونومیک تایمز" چاپ دهلی ، روزشنبه به نقل از" جوتی باسو" سروزیر این ایالت افزود: بنگال غربی به دنبال اقدامات اخیر برای صنعتی کردن خود، پیوسته در تلاش بدست آوردن وام از بانک بین المللی بوده است.
"باسو" ابراز اطمینان کرد که دریافت این وام ، فعالیت های صنعتی دراین ایالت را به صورت چشمگیری افزایش خواهد داد.
(41)