رهبر سابق حزب دمکرات در نیوجرسی امریکابه جرم مصرف مواد مخدر دستگیر شد # نیویورک - ایرنا 17 دی ماه 1375 برابر با ششم ژانویه 1997 رئیس سابق حزب دمکرات در ایالت "نیوجرسی " امریکا ابتدای هفته جاری به جرم نگهداری و مصرف کوکائین توسط ماموران پلیس منطقه "بییون "دستگیر شد.
روزنامه "نیویورک تایمز" روز دوشنبه به نقل از" رابرت تومی "مامور اداره پلیس ناحیه بییون نیوجرسی نوشت:" ریموند دورکین" 60 ساله به جرم در اختیار داشتن کوکائین و کراک ( نوع قوی و خالص کوکائین ) و همچنین وسائل و ملزومات مخصوصی مصرف این مواد دستگیر شد.
رئیس سابق حزب دمکرات ایالت نیوجرسی پس از پرداخت 250 دلار وثیقه تا زمان حضور در دادگاه ازاد شده است.
دورکین از سال 1985 تا 1990 ریاست حزب دمکرات در ایالت نیوجرسی را به عهده داشت و با مقام های شهری و ایالتی روابط نزدیکی دارد.
* ش *