امریکا و اتحادیه اروپا در خصوص فن اوری اطلاعاتی به توافق رسیدند 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 کوالالامپور- ایرنا 22 آذر 1375 برابر با 12 دسامبر 1996 امریکا و اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در اجلاس سازمان تجارت جهانی در سنگاپور در زمینه فن اوری اطلاعاتی به توافق رسیدند.
موافقتنامه فن اوری اطلاعاتی که دسامبر گذشته توسط امریکا و اتحادیه اروپا طراحی شد، خواستار حذف کامل تعرفه های محصولات مربوط به فن اوری اطلاعاتی مانند رایانه ها ، وسایل جنبی و تجهیزات مخابراتی تا سال 2000 میلادی است0 کشورهای در حال توسعه مانند مالزی با این طرح مخالفت ورزیده اند0 " پیتر گیلدفورد " سخنگوی اتحادیه اروپا گفت : اروپا و امریکا درخصوص منظور کردن برخی از محصولات مربوطه دراین موافقتنامه اختلاف نظر داشتند0 امریکا و اتحادیه اروپا در نظر دارند کشورهایی را به پیوستن به این موافقتنامه جلب کنند که بیش از 90 درصد از تجارت فن اوری اطلاعاتی را در دست دارند0 مالزی از جمله 18 تا 20 کشوری است که در لیست شمول این موافقتنامه گنجانده شده اند ولی " رفیده عزیز " وزیر تجارت بین المللی وصنعت مالزی در بدو ورود به اجلاس سازمان تجارت جهانی گفت برای مذاکره در این خصوص به سنگاپور نیامده است0 * 40 *