۱۳ آذر ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5818327
۰ نفر
ورشکستگی شرکت های آلمانی، رکورد تازه ای برجای گذاشت # بن - ایرنا 13 آذر 1375 برابر با 3 دسامبر 1996 باوجود بهبود نسبی وضعیت سرمایه گذاری در آلمان، تعداد شرکت های ورشکسته این کشور کماکان رو به افزایش بوده و به رکورد جدیدی دست یافته است .
"اتحادیه مرکزی انجمن های اصلاح وام"، روز سه شنبه در فرانکفورت همچنین گزارش داد، در سال های آینده تعداد بیشتری از موسسات آلمانی ورشکست خواهند شد.
این گزارش پیش بینی می کند که در سال دو هزار میلادی جمعا 38 هزار موسسه در آلمان اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
تعداد شرکت های ورشکسته، در ایالات شرقی آلمان، به طور تصاعدی افزایش یافته و در سال دو هزار میلادی بالغ بر 13 هزار خواهد شد.
بنا بر این گزارش ، در سال میلادی اینده تعداد شرکت های ورشکسته، رکورد تازه تری بر جای خواهند گذاشت .
"اتحادیه مرکزی انجمن های اصلاح وام" پیش بینی می کند که در سال میلادی اینده جمعا 32 هزار و پانصد موسسه در آلمان اعلام ورشکستگی کنند.
این گزارش می افزاید: در سال میلادی جاری حدود 26 هزار و پانصد موسسه در آلمان ورشکست شده اند.
در اثر ورشکستگی موسسات ، در سال میلادی جاری، 487 هزار فرصت شغلی از بین رفته است .
این گزارش اضافه می کند، خسارت مالی حاصله از ورشکستگی موسسات آلمان در سال میلادی جاری 62 میلیارد مارک خواهد بود.
بنابراین گزارش بیش از نیمی از موسسات ورشکسته آلمان از بخش بازرگانی و خدمات هستند.
تعداد موسسات ورشکست شده در بخش صنایع ساختمانی بیشترین افزایش را داشته است .
این گزارش در خاتمه می افزاید: در صنایع ساختمانی آلمان در سال میلادی جاری 4 هزار و هشتصد و سی موسسه در ایالات غربی و 2 هزار و هفتصد و شصت موسسه در ایالات شرقی این کشور اعلام ورشکستگی کردند که تعداد آنها نسبت به سال گذشته به ترتیب 32 و 46 درصد افزایش یافته است .
از بزرگترین موارد ورشکستگی موسسات در آلمان در سال میلادی جاری می توان از بدهی 3/2 میلیارد مارکی شرکت فوکر و همچنین شرکت " ولکان " با 3 میلیارد مارک بدهی نام برد.
*****