دعوت ژاپن برای بازدید مقامات خارجی از محل یادبود سربازان مقتول این کشور خشم چین را برانگیخت # پکن - ایرنا 13 آذر 1375 برابر با 3 دسامبر 1996 دعوت حزب حاکم ژاپن برای بازدید مقامات خارجی از محل یادبود سربازان کشته شده این کشور در جنک جهانی دوم ، خشم چین را برانگیخت .
چین اعتقاد دارد سربازانی که ژاپن انان را دلاوران جنک می داند، جنایتکاران جنک دوم جهانی هستند.
وزارت امورخارجه چین روز سه شنبه با صدور اعلامیه ای تصمیم حزب لیبرال دمکرات ژاپن را در این زمینه محکوم کرد .
این وزارتخانه تاکید کرد، اقدام حزب حاکم ژاپن ، توهین به مردم شرق اسیا از جمله چین است که مورد تجاوز ژاپن قرار گرفته بودند. وزارت امور خارجه چین افزود : این اقدام اشتباه ژاپن حساسیت تمامی کشورهای شرق اسیا را برخواهد انگیخت و احساسات مردم این کشورها را جریحه دار خواهد کرد.
جنک های چین و ژاپن در گذشته همواره یکی از موارد اختلافات تاریخی بین دو کشور بود و مردم و رهبران چین خواستار عذر خواهی ژاپن در این زمینه هستند.
ژاپن در جنک جهانی دوم با اشغال بخش وسیعی از شمال شرقی چین که هشت سال به طول انجامید ، دهها هزار چینی را قربانی اهداف توسعه طلبانه خود کرد.
* 40 *