رییس جمهوری سودان از ایران به خاطر ایجاد جاده صلح در این کشورقدردانی کرد # تهران - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با دوم نوامبر 1996 رییس جمهوری سودان از جمهوری اسلامی ایران به خاطر اتمام مرحله اول جاده صلح که شمال و جنوب سودان را به هم متصل می کند ، قدردانی کرد.
" عمرالبشیر " روز جمعه در مراسم آغاز دومین مرحله این جاده به طول بیش از دو هزار کیلومتر گفت : ایجاد این جاده به سیاست استعماری که باهدف جداکردن مناطق شمال سودان از جنوب این کشور پی ریزی شده است ،پایان خواهد داد.
جهاد سازندگی جمهوری اسلامی ایران اولین مرحله این جاده رابه طول بیش از یک هزار کیلومتر به پایان رسانده است.
* 40 *