بیش از شش میلیون نفراز زنان ایران در بخش کشاورزی به کاراشتغال دارند # تهران - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با دوم نوامبر 1996 معاون برنامه ریزی وپشتیبانی وزارت کشاورزی گفت : در بخش کشاورزی شش میلیون و 500 هزار نفر زن روستایی به کار اشتغال دارند که بین پنج تا 100 درصد کار کاشت ، داشت وبرداشت محصولات کشاورزی را انجام می دهند .
" جلال رسول اف " این مطلب راروز شنبه در مراسم بزرگداشت مقام زن و روز مادر که مصادف باولادت حضرت فاطمه زهرا است ، در وزارت کشاورزی بیان کرد.
وی افزود :این وزارت خانه به منظور مشارکت زنان در تعاونی های روستایی تسهیلات ویژه ای به عمل اورده است و در این زمینه تا کنون 42 تعاونی تولید خاص زنان روستایی که کلیه امور ان توسط زنان انجام می شود تشکیل شده است .
وی اعلام کرد :وزارت کشاورزی همچنین اقداماتی برای تاسیس دو مرکز اموزش زنان روستایی ،مقدمات تشکیل اموزشکده زنان روستایی و بیمه درمانی زنان اقداماتی انجام داده است .
(41)