ژنرال دوستم : پاکستان عامل تداوم خونریزی در افغانستان است # تهران - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با دوم نوامبر 1996 ژنرال " عبدالرشید دوستم " رییس جنبش ملی اسلامی افغانستان در گفت و گویی اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گفت : پاکستان عامل تداوم خونریزی در افغانستان است .
" دوستم " افزود : ماخواهان یک افغانستان واحد ، یکپارچه و اسلامی هستیم ، افغانستانی که مردم در آن ازاد باشند و حقوق انسانی در آن رعایت شود و به عقاید مردم احترام گذارده شود.
رییس جنبش ملی اسلامی افغانستان ادامه داد : ما خواستار حکومتی معتدل و میانه روهستیم که در حفظ حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی و حفظ اقتدار کشور در همه عرصه ها کوشاباشد.
" دوستم " به خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی گفت : ما می خواهیم حکومتی اسلامی به معنای واقعی اش در افغانستان حاکم شود نه آن حکومتی که به اسم اسلام ، هستی و ازادی و حق حیات مردم را از آنها بگیرد و هر آزاری را علیه مردم به اسم اسلام توجیه کند.
ژنرال دوستم " اظهارداشت : طالبان از زمان ظهورش فقط برای بیگانگان کار کرده و بدترین فشارها را به اسم اسلام علیه مردم وارد آورده است.
وی افزود: طالبان عامل اجرایی مداخلات و فشارهای خارجی است. فشارهایی که متاسفانه امروز از جانب کشور همسایه علیه ما اعمال می شود.
رییس جنبش ملی اسلامی افغانستان اضافه کرد : امروز نظامیان ، تانک ها و هواپیماهای پاکستان علیه ما به کار افتاده و نظامیان این کشور درکابل در قندهار و جلال اباد و جاهای دیگر حضور دارند و علیه ما فعال هستند.
" ژنرال دوستم " گفت : پاکستانی ها یکبار به من گفتند اگر با طالبان کنار بیایم ، حاضرند " احمد شاه مسعود " را که به عقیده آنها ، دشمن من است ، ظرف 24 ساعت تا مرزهای تاجیکستان فرار دهند و از اینگونه حرف ها که به معنی زشت ترین شکل اعتراف به دخالت علنی در افغانستان است.
وی افزود: اگر احمد شاه مسعود با من مشکلی دارد ، حداقل برای بیگانگان کار نمی کند. او یک افغانی با شرف است که برای عزت و سربلندی و ازادی کشورش می جنگد ولی طالبان برای بیگانه می جنگد، نه برای مردم افغانستان.
" ژنرال دوستم " گفت : پاکستانی ها می خواهند به هر طریق ممکن طالبان را در کابل نگه دارند. آنها آتش بس ، تبادل اسراو مذاکره راجع به ساختار حکومت آینده افغانستان را می پذیرند ، ولی در وهله اول حاضر به تخلیه کابل از طالبان نیستند.
وی در خصوص انتظارش از کشورهای همسایه گفت : مهمترین انتظار ما این است که دولت های همسایه ، همین شورای عالی نظامی را متولی اصلی اداره افغانستان و وزنه اصلی تلقی کرده و آن را مورد حمایت قراردهند و این انتظار را از جمهوری اسلامی ایران و از همه جمهوریهای آسیای میانه داریم.
* 40 *