معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران وارد شهر باتومی گرجستان شد # باتومی - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با دوم نوامبر 1996 معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه درادامه سفر به گرجستان از بندر باتومی مرکز جمهوری خودمختار اجارستان دیدن کرد.
جمهوری خودمختار اجارستان در غرب گرجستان و در کنار دریای سیاه واقع شده است . این منطقه با 3 هزار کیلومتر مربع مساحت حدود 380 هزار نفر جمعیت دارد.
باتوجه به اهمیت دریای سیاه برای گرجستان بندر باتومی جایگاه خاصی در اقتصاد این کشور دارد.
گرجستان تلاش می کند تا با ایجاد راه ترانزیت گسترده کالا از دریای خزر به دریای سیاه به اقتصاد خود رونق بخشد.
باتومی که از یک طرف به کوه واز طرف دیگر به دریا محدود می شود دارای مناظر زیبایی است بخش مهمی از جمعیت این منطقه را مسلمانان گرجستان تشکیل می دهند.
گرجستان 5/5 میلیون نفر جمعیت دارد که 11 درصد ان مسلمان هستند .
" حسن حبیبی " و هیات ایرانی روز جمعه دور اول مذاکرات خود را با شواردنادزه رییس جمهوری گرجستان انجام داد و روز یکشنبه دومین واخرین دور مذاکرات انجام می شود.
* 40 *