تولید اهن و فولاد ترکیه در سال گذشته 7/12 میلیون تن اعلام شد # آنکارا - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با 2 نوامبر 1996 " رجائی کوتان " وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه تولید اهن و فولاد این کشور در سال 1374 را 12 میلیون و 744 هزار تن اعلام کرد.
خبرگزاری آناتولی امروز به نقل از رجائی کوتان اعلام کرد : هدف دولت متبوعش افزایش تولید آهن و فولاد درسال 2000 میلادی به 17 میلیون تن است.
وی افزود : درسال 1995 ـ 1374 ، میزان تولید اهن و فولاد ترکیه 15 درصد افزایش پیدا کرده است.
کوتان گفت: تولید اهن و فولاد ترکیه در سالهای 1980 ـ 1359 حدود 5/2 میلیون تن بود و این کشورازنظر میزان تولید اهن و فولاد درجهان درردیف سی و سوم قرار داشت.
وی افزود : اینک با افزایش میزان تولید ترکیه به حدود 13 میلیون تن این کشور در ردیف پانزدهمین کشور بزرک تولید کننده اهن و فولاد در جهان قرار گرفته است .
* 40 *