قزاقستان از تلاش ایران برای خاتمه بحران افغانستان تشکر کرد # آلماتی - ایرنا 12 آبان 1375 برابر با 2 نوامبر 1996 معاون وزیر امور خارجه قزاقستان جمعه شب از اقدام ایران در بر پایی نشست هفته گذشته تهران برای بررسی راه حل های بحران افغانستان تقدیر کرد.
"ویچسلاو گیزاتف" که به نمایندگی از سوی کشورش در نشست هفته گذشته تهران برای بررسی راه های خاتمه بحران در افغانستان شرکت کرده بود ، مذاکرات تهران و دستاوردهای آن را مهم خواند .
وی به دیپلمات ها و خبرنگاران خارجی مقیم آلماتی گفت : شرکت کنندگان در نشست تهران اتفاق نظر داشتند که مناقشه جاری در افغانستان باید از طریق مذاکره و سازش گروه های در گیر و تفاهم ملی که همه گروه ها و اقوام این کشور را شامل شود ، خاتمه یابد .
گیزاتف گفت : در نشست تهران تاکید شد که درگیریهای جاری در افغانستان مساله داخلی این کشور است و خارجی ها نباید در امور این کشور دخالت کنند.