در 6 ماه گذشته بیش از 18 هزار تن کالا از گمرک بندر انزلی صادر شده است # آستارا - - ایرنا 22 مهر 1375 برابر با 13 اکتبر 1996 ناظر گمرکات شمال ایران گفت طی نیمه اول سال جاری میزان صادرات غیر نفتی ازگمرک انزلی (کنار دریای خزر) با 41 درصد افزایش وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل بر 18 هزارو 705 تن رسید.
علی هنزاکیان افزود صادرات امسال ازنظر ارزش ریالی 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است وی ارزش ریال کالاهای صادراتی را 9 میلیاردو 116 میلیون ریال ذکرکرد .
وی همچنین گفت دراین مدت 187 هزارو 407 تن کالا ازطریق این گمرک ترانزیت شده است .
این مقام مسوول افزود درسال جاری 310 فروند کشتی تجاری دربندرانزلی پهلو گرفته که نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش نشان می دهد.