نمایشگاه بزرک کتاب باحضورناشران ایرانی وخارجی درهمدان برپامی شود # همدان - ایرنا 18 مهر 1375 برابر با نهم اکتبر 1996 دومین نمایشگاه بزرک کتاب استان همدان ( غرب ایران ) با حضور ناشران ایرانی و خارجی با20 هزارعنوان کتاب هفته آخرمهرماه جاری درهمدان تشکیل می شود.
مدیرکل فرهنک وارشاداسلامی استان همدان روزچهارشنبه گفت : کتاب های تدارک شده توسط ناشران ایرانی برای این نمایشگاه در زمینه فلسفه ، روان شناسی ،دین ،علوم اجتماعی ،زبان علوم طبیعی ،ریاضی ،تکنولوژی هنر،تاریخ وجغرافیاوعلوم قابل درک کودکان و نوجوانان می باشد .
" حسن نعمت " گفت : در حاشیه برگزاری این نمایشگاه چندین نمایشگاه نقاشی،عکس ، خوشنویسی وکاریکاتورنیزهمراه بابرنامه هایی نظیرشب شعر،شبی باقرآن ، میزگردبررسی مسایل چاپ ونشرکتاب درکشور،جلسات پرسش وپاسخ باموء لفان و مترجمان وهمچنین چندفیلم آموزشی وداستانی باحضورهنرمندان ایرانی برگزار خواهدشد.
وی گفت : نمایشگاه و برنامه های جنبی کتاب استان همدان از تاریخ 24 لغایت 30 مهرماه درمجتمع نوبنیادفرهنگی وهنری ادره کل فرهنک وارشاداسلامی همدان برگزارخواهدشد.
* 40 *