رییس جمهوری اذربایجان برحفظ تمامیت ارضی این کشور تاکید کرد # باکو - ایرنا 18 مهر 1375 برابر با نهم اکتبر 1996 " حیدر علی اف " رییس جمهوری اذربایجان گفت : ارتش جمهوری اذربایجان قدرت کافی را برای پاسخگویی به هرگونه تجاوز دارد و حتی یک وجب از خاک این جمهوری را به خارجیان نخواهد داد.
وی که درمراسم پنجمین سالگرد تاسیس ارتش ملی جمهوری اذربایجان درباکو سخن می گفت ، تامین تمامیت ارضی و ازادی اراضی اشغالی را از اهداف اولیه مردم و ارتش این جمهوری خواند.
در این مراسم که به طور مستقیم از تلویزیون باکو پخش شد، علی اف گفت : ما برای دفاع از تمامیت ارضی خود اماده جنک هستیم .
وی در عین حال بر لزوم حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ و حفظ اتش بس تا رسیدن به این هدف تاکید کرد.
در این مراسم " صفر ابی اف " وزیر دفاع جمهوری اذربایجان امادگی ارتش این جمهوری را برای اجرای دستورهای علی اف اعلام کرد.