مراسم عزاداری نجیب الله بدون درگیری در دهلی نو برگزار شد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا 13 مهر 1375 برابر با 4 اکتبر 1996 مراسم " فاتحه خوانی " برای دکتر نجیب الله، رییس جمهور سابق افغانستان روز پنجشنبه باحضور تعداد زیادی از پناهندگان افغانی و مقامات سابق دولت افغانستان در دهلی نو برگزار شد.
نجیب الله هفته گذشته پس از سقوط کابل بدست طالبان بدار آویخته شد.
در این مراسم که از سوی "جمعیت اسلامی " و " حزب اسلامی " تحریم شده بود، " عبدالرحیم هاتف "، معاون نجیب الله و " محمود بریالی " ، نخست وزیر سابق دولت کمونیست افغانستان شرکت داشتند.
بدلیل تهدیداتی که از سوی افغانی های طرفدار طالبان وجود داشت ، از شرکت همسر و فرزندان دکتر نجیب الله دراین مراسم جلوگیری شد.
بیش از 25 هزار پناهنده افغانی در هند زندگی می کنند.
خانواده دکتر نجیب الله پس از سقوط وی ،به هند پناهنده شده و هم اکنون مقیم دهلی نو هستند.
* 40 *