رهبر حزب کمونیست روسیه نسبت به بروز موج تجزیه طلبی در کشورش هشدار داد # مسکو - ایرنا 10 مهر 1375 برابر با یک اکتبر 1996 " گنادی زوگانف " رهبر حزب کمونیست روسیه گفت : روسیه را موجی واقعی از تجزیه طلبی تهدید می کند که چچن می تواند سرآغاز آن به شمار آید .
وی روز سه شنبه در کنفرانس " قفقاز شمالی و امنیت روسیه " در مسکو، اظهار داشت : در صورت ادامه شرایط کنونی ، قفقاز شمالی می تواند همانند یک بشکه باروت منفجر شود .
زوگانف تاکید کرد به موضوع چچن تنها باید از دیدگاه حفظ تمامیت ارضی روسیه نگریست .
وی که از مخالفان سرسخت سیاست های ژنرال " الکساندر لبد " دبیر شورای امنیت روسیه ، در چچن بشمار می آید ، تصریح کرد " اکنون کسانی ظاهر شده اند که آماده اند برای دستیابی به صلحی غیر واقعی ، از این واقعیت چشم پوشی کنند.
رهبر حزب کمونیست روسیه گفت : در صورت ممکن بودن فروپاشی تمامیت ارضی روسیه ، حرف زدن از هیچ گونه صلحی ممکن نیست .
وی هشدار داد جدایی چچن از روسیه ، باعث ظهور ایده های جدایی خواهان خواهد شد که مهار آنها اصولا غیر ممکن خواهد بود .