رییس جمهوری ارمنستان : عاملان حوادث اخیر ایروان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت # مسکو - ایرنا 10 مهر 1375 برابر با یک اکتبر 1996 لئون ترپطروسیان رییس جمهور ارمنستان می گوید سازمان دهندگان و عوامل نافرمانی های اخیر در ایروان تحت تعقیب قرار خواهند گرفت .
ایروان هفته گذشته پس از آنکه گروه های مخالف پطروسیان وی را به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند شاهد بی نظمی های بسیارشدیدی بود که به دنبال آن پارلمان ارمنستان مصونیت 8 نفراز نمایندگان خود را به اتهام رهبری این حوادث لغو کرد .
پطروسیان گفت : هرچند ماجراجویی های نیروهای تندرو بر انتخابات سایه افکنده است اما نباید از آن یک فاجعه ملی بوجود آید.
رییس جمهور ارمنستان گفت :اکثر مردم در برابر تخلف های سازمان یافته مقاومت کردند ، خونریزی متوقف شد و استقرار دوباره آرامش مرهون اقدامات منطقی و درست نیروهای انتظامی بود .
وی در ادامه پیروزی 52 درصدی خود را در انتخابات اخیر بسیار با ارزش تراز آراء خود در سال 1991 دانست و گفت در آن زمان من با فعالیت در موج آرمانی "حرکت ازادیخبش ملی " به پیروزی رسیدم و اکنون پیروزی من مرهون رشد دموکراتیک مردم است .
* 40 *