اتحادیه میهنی : نیروهای عراق وحزب دمکرات مراکز تاریخی وتفریحی اربیل راتخریب وتملک کرده اند # سنندج - ایرنا 10 مهر 1375 برابر با یک اکتبر 1996 اتحادیه میهنی می گوید : نیروهای مشترک ارتش عراق و حزب دمکرات این کشور پس از تصرف اربیل مراکز تاریخی و تفریحی این شهر را تخریب و تملک کرده اند .
رادیو اتحادیه میهنی کردستان عراق روز سه شنبه افزود : قلعه تاریخی شهر اربیل هم اکنون محل استقرار تانک ها و توپخانه سنگین ارتش عراق شده است .
این رایو گفت : مسوولان حزب دمکرات کردستان عراق نیز پارک ها و مراکز تفریحی اربیل را تملک کرده اند .
رادیو اتحادیه میهنی افزود : مردم شهر اربیل با اعلام نارضایتی از این اقدامات خواستار تخلیه مراکز تایخی و تفریحی از نیروهای عراق وحزب دمکرات شده اند .
* 40 *