تلاش برای بدست آوردن آراء مسلمانان درایالت اوتارپرادش شدت گرفت # دهلی نو - ایرنا 30 مرداد 1375 برابر با 20 آگوست 1996 با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری در ایالت اوتارپرادش در شمال هند ، مبارزات انتخاباتی احزاب سیاسی مختلف بویژه در زمینه جلب حمایت مسلمانان شدت یافته است .
به همین منظور احزاب سماج وادی (اس .پی )،کنگره (تیواری )،جاناتادال و باهوجان سماج وادی (بی.اس.پی )بارهبران مختلف مسلمان درآن ایالت تماس برقرار کرده اند.
همچنین حزب کنگره نیزدرائتلاف با"بی .اس .پی " تلاش می کند تا رای مسلمانان رابخود اختصاص دهد.
" سوشیل شارما"دبیرحزب کنگره (تیواری )اظهارداشت که این حزب بابرپایی راه پیمایی گسترده ای درلکنهو مرکزایالت مذکور توانست حمایت "انجم قادر" رییس کنفرانس سراسری شیعیان هند، جاوید حبیب و تعدادی از دیگر رهبران مسلمانان رابدست آورد.
وی به همین منظور بامولانا "علی میا" رییس انجمن قوانین شرعی هندنیز دیدار کرد.
حزب سماج وادی که هم اکنون ازحمایت اقلیت ها برخورداراست به مسلمانان آن ایالت اطمینان خاطر داد که همچنان ازمنافع آنها حمایت خواهدکرد.
در راه پیمایی های حزب سماج وادی در"لکنهو"،"اعظم گر" و "سیتاپور"، شماری ازرهبران مسلمان ازجمله محمداعظم خان و سیف الرحمن برق ازکمیته اقدام مسجد بابری و ظفرجیلانی ازکمیته بازسازی مسجدبابری شرکت داشتند.
حزب جاناتادال به رهبری ملایم سینک یادو وزیر دفاع هند وارد مبارزات انتخاباتی شده است.
اکنون کاملاروشن گردیده که تمامی احزاب موتلفه دولت جبهه متحدبه طور مشترک برای جلوگیری از به قدرت رسیدن "بی جی پی "مبارزه می کنند.
سه حزب ائتلافی درجبهه متحد تصمیم گرفتند تابامعامله انتخاباتی در معرفی نامزدهای مشابه دریک حوزه جلوگیری نمایند.
رهبران جبهه متحدازجمله "دوگودا" نخست وزیرهند برای بدست آوردن آرای مسلمانان درتماس نزدیک بارهبران ،دانشمندان و روحانیون مسلمان هستند.
همچنین حزب بهارتیا جاناتا (بی.جی.پی.) با جذب چند تن از روحانیون مسلمان در تلاش است تا به بانک رای مسلمانان در ایالت اوتارپرادش دست یابد.
"واجپایی" نخست وزیر سابق هند و رهبر بی.جی.پی. در یک سخنرانی از مسلمانان خواست وحشت از آن حزب را کنار گذاشته وبه بی.جی.پی بپیوندند.
بی.جی.پی. که در زمان تخریب مسجد بابری در 15 آذر ماه سال 1371 قدرت را در ایالت اوتارپرادش در دست داشت ، بدلیل نقش مهم در تخریب مسجد در انتخابات بعدی قدرت را از دست داد.
به این ترتیب بی.جی.پی بیش از سایر احزاب از قدرت رای مسلمانان در ایالت اوتارپرادش که پایگاه مهم آن حزب بشمار می رود آگاهی دارد.
این ایالت 138 میلیون نفر جمعیت دارد و براساس آمار دولتی مسلمانان 13 درصد جمعیت آن را تشکیل می دهند.
* 40 *