یک واحد ازنیروهای رژیم صهیونیستی باهلیکوپتر درجنوب لبنان پیاده شدند # جنوب لبنان - ایرنا 30 مرداد 1375 برابر با 20 آگوست 1996 رژیم صهیونیستی امروز یک واحد از نیروهای نظامی خود را بوسیله هلی کوپتر در منطقه اشغالی جنوب لبنان پیاده کرد .
در این عملیات نیروهای رژیم صهیونیستی پس از فرود در نزدیکی روستای صریفا در موازات خط تماس اقدامات وسیعی را به منظور بازرسی خانه های روستاییان و جنگلهای اطراف به عمل اوردند .
تحرکات جدید رژیم صهیونیستی همزمان با اظهارات مقامهای این رژیم برای تهاجم جدید به لبنان صورت می گیرد.
* 40 *