سازمان بنادر وکشتیرانی ایران سال گذشته 6/1 میلیون دلار به خاطر تسریع در تخلیه کشتی هاجایزه دریافت کرده است .
# تهران - ایرنا 30 مرداد 1375 برابر با 20 آگوست 1996 " محمد مدد " مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی ایران روز سه شنبه گفت: سال گذشته در ایران نه تنها هزینه دموراژ(هزینه تاخیر درتخلیه و بارگیری کشتی ) پرداخت نشد ، بلکه این سازمان موفق شد 6/1 میلیون دلار دیسپاچ(جایزه تسریع در تخلیه کشتی ) دریافت کند.
وی به خبرنگار ایرنا گفت : میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران از حدود 13 میلیون تن در سال 1364 به 30 میلیون تن در سال گذشته رسید که حدود 130 درصد افزایش نشان می دهد.
" مدد " افزود : پیش بینی می شود ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر ایران تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به 33 میلیون تن برسد که پنج میلیون تن ان به کالاهای ترانزیت اختصاص دارد.
معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت : این سازمان با بهره گیری هرچه بیشتر از امکانات حمل و نقل کانتینری و اموزش نیروهای متخصص موفق شد تا حجم عملیات کانتینری را تقریبا چهار برابر نماید و از رقم 44 هزار و 200(تی ایی یو) درسال 69 به 205 هزار و 788 (تی ایی یو) در سال 74 برساند.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی گفت: تعداد کشتی های وارده به بنادر ایران در سال گذشته نسبت به سال 64 از رشدی به میزان 96 درصد برخورداربود.
مهندس مدد گفت: طرحهای در دست اجرای سازمان شامل طرح تکمیل بندر امام خمینی ، شهید رجایی و احداث ترافیک ساحلی ، بهسازی بندر شهید باهنر ، توسعه سیلوی ترانزیت غلات بندر امام ، احداث تعمیرگاههای خشکی و دریایی و انبار مواد اتش زا در مجتمع بندری شهید رجایی و احداث بندر چند منظوره امیراباد می باشد که پیشرفت فیزیکی این طرحها حدود 60 درصد است.
معاون وزیر راه و ترابری افزایش ظرفیت بنادر بازرگانی موجود کشور از 28 میلیون تن در سال 72 به 33 میلیون تن در پایان برنامه دوم ، افزایش میزان عملیات کانتینری از 80 هزار (تی ایی یو)در سال 72 به سطح 150 هزار (تی ایی یو) و واگذاری امور اعمال تصدی فعالیتهای بندری و دریایی به بخش غیردولتی از 40 درصد به میزان 90 درصد در پایان برنامه دوم را از اهداف سازمان اعلام کرد.
* 40 *