طرح تولید آهن اسفنجی " قایم 2 " دراصفهان مورد بهره برداری قرار گرفت # اصفهان - ایرنا 30 مرداد 1375 برابر با 20 آگوست 1996 طرح تولید آهن اسفنجی موسوم به قایم 2 صبح سه شنبه باحضور رییس جمهوری اسلامی ایران در ذوب آهن اصفهان (مرکز ایران ) مورد بهره برداری قرار گرفت .
باگشایش طرح قایم 2 به عنوان فن آوری بدیع مهندسان مبتکرایرانی سالانه 600 هزار تن آهن اسفنجی به روش احیاء مستقیم تولید خواهد شد.
این طرح به عنوان روش جدید در تولید آهن اسفنجی که انحصار آن متعلق به جمهوری اسلامی ایران است باصرف 88 میلیارد ریال و سه میلیون و 800 هزاردلار سرمایه گذاری به اجراء در آمده است.
راه اندازی این طرح نوین در صحنه فولادسازی جهان به اعتقاد کارشناسان در ابعاد زمان مطالعه - اجراء و راه اندازی یک رکورد جهانی محسوب می شود.
اجرای عملیات ساخت طرح قایم 2 در کمتر از یکسال با نصب بیش از 15 هزارتن تجهیزات گوناگون صورت گرفته است .
بهره برداری از طرح قایم 2 بااستفاده از روش جدید تولید آهن اسفنجی سالانه یکصد و 16 میلیون ریال صرفه جویی ارزی به همراه دارد.
این طرح به دنبال اجرای موفقیت امیز طرح قایم یک که در اردیبهشت ماه سال 73 با حضور هاشمی رفسنجانی گشایش یافت به اجرا در آمد.
پس از موفقیت طرح آزمایشی قایم یک به منظور حذف طرحهای مشابه شرکت ـ های خارجی در توسعه صنعت فولاد کشور و نیز تامین بخشی از آهن قراضه فولاد سازی ذوب آهن اصفهان و نیز تکمیل طرح توسعه این کارخانه طراحی و اجرای طرح قایم 2 آغاز شده بود.
* 40 *