۳۰ مرداد ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5805401
۰ نفر
وزارت دفاع هند از قدرتهای اتمی جهان انتقاد کرد # دهلی نو- ایرنا 30 مرداد 1375 برابر با 20 آگوست 1996 وزارت دفاع هند در گزارش سال 96 - 1995 خودازقدرتهای هسته ای به دلیل انجام آزمایشهای اتمی به رغم مخالفت افکارعمومی واقدام آنهابرای تحمیل پیمانهای تبعیض آمیز بر کشورهای فاقد سلاح هسته ای بشدت انتقاد کرد.
دراین گزارش که روزدوشنبه در دهلی نو انتشار یافت ، پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای و تمدید پیمان منع گسترش سلاح هسته ای به مدت نامعلومی ، محکوم شده است .
در این گزارش این پیمان هابرای جلوگیری از دستیابی کشورهای فاقد سلاح هسته ای به این مواد حتی برای اهداف صلح آمیز،توصیف شده است .این در حالی است که خود این قدرتهاذخایر بزرگی از این مواد رادر اختیاردارند.
در مورد پیمان منع آزمایش هسته ای ،در گزارش وزارت دفاع هند امده، هند به مخالفت خودبا این پیمان ادامه خواهد داد مگراینکه این پیمان به نابودی کامل سلاحهای هسته ای در یک چهارچوب زمانی معین بیانجامد.
در این گزارش از پیمان منع آزمایش هسته ای به عنوان وسیله ای در دست قدرتهای هسته ای برای جلوگیری از دسترسی سایرکشورها به تکنولوژی هسته ای یاد شده است .
وزارت دفاع هند با انتقاد شدید از تمدید پیمان منع گسترش سلاح هسته ای تا مدت نامعلومی آنرا گامی بسوی مشروعیت بخشیدن به انحصارتعدادی از کشورها بر سلاحهای هسته ای توصیف کرده است .
در گزارش وزارت دفاع امده که هند مصمم است برای حفظ منافع امنیت ملی خود به برنامه تولید موشک در داخل و به خدمت گرفتن آنها در نیروهای مسلح ،ادامه دهد.
برپایه این گزارش هند همچنین توصیه برخی کشورها درباره کنارگذاشتن برنامه های تسلیحاتی خود وبه خدمت نگرفتن موشک بالستیک میان برد" آگنی "و موشک زمین به زمین "پریتوی "را نادیده خواهد گرفت .
آمریکااز هند خواسته است از تولید و بکارگیری موشک های پریتوی و " آگنی "خوداری کند.
* 40 *