اتحادیه اروپا از طرف های درگیر در تاجیکستان خواست به تعهدات خود عمل کنند # دوشنبه- ایرنا 11 مرداد 1375 برابر با 1 اگوست 1996 اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از طرف های درگیردر تاجیکستان خواست ،قرار داد اتش بس تهران را محترم شمرده و تعهدات خود در مذاکرات اخیر صلح در عشق اباد را به طور کامل به اجرا دراورند.
دراین بیانیه که از طریق سفارت آلمان در تاجیکستان منتشر شد ،ضمن تاکید بر ضرورت حل مسالمت آمیز بحران این جمهوری، همکاری دو طرف درگیر با ناظران اعزامی سازمان ملل متحد لازمه اساسی پیشرفت در روند صلح تاجیکستان عنوان شده است.
اتحادیه اروپا همچنین از عدم اجازه به ناظران سازمان ملل برای سفر به مناطق درگیر در شرق تاجیکستان انتقاد کرد درهمین حال"دیتریش مرم" نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل درامورتاجیکستان نیز از خودداری دولت دوشنبه مبنی بر عدم اجازه به ناظران اعزامی سازمان ملل به منطقه طویل دره انتقاد کرد.
وی گفت : یک گروه ناظران سازمان ملل برای نظارت برتحرکات نیروهای مخالفان در منطقه طالقان در شمال افغانستان عازم این ناحیه شده و اینک در مرز دو کشور هستند .
دیتریش مرم افزود : ماتاکنون از وضعیت درگیری در طویل دره به دلیل عدم حضور نمایندگان سازمان ملل در انجا اطلاعی در دست نداریم .
درگیری های دو هفته اخیر بین نیروهای دولتی و مخالفان در منطقه طویل دره بیش از دهها کشته و زخمی بر جای گذاشته است .
(41)