۳۰ تیر ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5802192
۰ نفر
اقتصاد هند درسال 96 1995- بهبود یافت # دهلی نو- ایرنا 30 تیر 1375 برابر با 20 جولای 1996 بررسی رسمی از اقتصاد هند در سال 96 - 1995 حکایت از بهبود عملکرد اقتصادی این کشور دراین سال دارد، زیرا میزان رشد تولید ناخالص ملی هند از2/6 درصد در سال 95 - 1994 به هفت درصد افزایش یافت ومیزان تورم دراین کشور نیزاز 4/10 درصد درسال 95 1994- به 4/4 درصد در سال 1995-96 کاهش یافت.
دراین بررسی که نتایج آن روز شنبه توسط وزارت دارایی هند دراختیار رسانه ها قرار داده شد ،امده است : اگر چه ذخایر ارزی این کشوردرسال 95-96 به 17 میلیارد دلار کاهش یافت ،امااین ذخایر تدریجا رو به افزایش گذاشت و در دوازدهم ژوئیه سال جاری به 7/17 میلیارد دلار بالغ گردید.
دراین سال تولیدات صنعتی نیز 12 درصد رشد کرد و روند افزایش بهای دانه های خوراکی ،کالاهای صنعتی و سوخت کندتر گردید وصادرات هندبه دلار نیز21 درصد افزایش یافت .
براساس این بررسی ،بدتر شدن موازنه پرداخت ها ، کاهش سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ،ادامه استقراض های کلان دولت ،کندترشدن میزان تولید برق کندی روند اصلاحات اقتصادی دربخشهای عمده صنعتی و 48 درصد افزایش درهزینه واردات نفتی هنددرسال 96 1995- ،جنبه های منفی عملکرداقتصادی این کشور در این سال می باشند.
(41)