۳۰ تیر ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5802146
۰ نفر
روزنامه قطری الرای : قطرازتهدیدات بحرین نمی ترسد # بوشهر - ایرنا 30 تیر 1375 برابر با 20 جولای 1996 درپی تهدیداخیروزیردفاع بحرین مبنی بر جنک باقطر ،روزنامه الرای چاپ قطر درشماره اخیرخودنوشت :این کشوردارای حقوقی درجزایر"حوار"است وازتهدیدات مقامات ورسانه های بحرین نمی هراسد .
رادیوقطرروزشنبه به نقل ازاین روزنامه گفت :تبلیغات سوء بحرین مارا نمی ترساند وهیچ لطمه ای به موقعیت مادرجهان واردنخواهدکرد.
این روزنامه نوشت :قطرخواهان بازپس گیری حقوق خوددرجزایر"حوار"است واین حق طبق نقشه های تاریخی وجغرافیایی موجودبرای ماثابت شده است .
الرای افزودروزنامه هاومسئولان بحرین بامطالب انتقادآمیزودروغ پردازیهای خودمارابه مبارزه تبلیغاتی فرامی خوانند.
به نوشته این روزنامه قطربه هیچ وجه ازحق خوددرجزایرحوارچشم پوشی نمی کند.
درپی شدت یافتن اختلافات مرزی میان بحرین وقطررسانه هاومطبوعات دوکشور تبلیغات وسیعی راعلیه یکدیگربه راه انداخته اند.
اخیراوزیردفاع بحرین ضمن توسعه طلب خواندن دولت قطرتاکید کردندبحرین آماده دفاع ازجزایر حواراست ویک وجب ازاین اراضی راازدست نخواهدداد.
بحرین وقطرسال هاست برسرجزایرجزایرمرزی "حوار"باهم اختلاف دارند.
قطربرای حل این اختلافات به دادگاه لاهه شکایت کرده است.