بانک توسعه اسلامی خواستار ایجاد بزرگراه های اطلاعاتی بین کشورهای اسلامی # تهران - ایرنا 19 تیر 1375 برابر با نهم جولای 1996 " دکتراحمد محمد علی " نماینده بانک توسعه اسلامی ، در دومین روز از نشست کارشناسان دومین اجلاس وزرای پست و مخابرات کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ، خواستار ایجاد بزرگراه های اطلاعاتی بین کشورهای اسلامی شد.
" صباح زنگنه " نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایرنا در این باره گفت : به دلیل آن که این توصیه مشابه پیشنهاد ایران به این اجلاس می باشد، این دو پیشنهاد ادغام و در یک شکل واحد به اجلاس وزرا ارائه خواهد شد.
وی در مورد اهم مسایلی که در دومین روز این نشست مطرح شد گفت: در این جلسه گزارش مرکز امار و بررسی های اقتصادی آنکارا درباره وضعیت امکانات و کمبودهای کشورهای اسلامی در زمینه پست ومخابرات ارایه و از این کشورها خواسته شد تااخرین اطلاعات و امار مربوط را به این مرکز ارسال کنند.
این گزارش در اجلاس کارشناسان حمل و نقل و ارتباطات کشورهای اسلامی که قرار است در قاهره تشکیل شود نیز مطرح خواهد شد.
صباح زنگنه کاهش تعرفه های مخابراتی بین اعضای سازمان کنفرانس اسلامی را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه صبح سه شنبه این نشست عنوان کرد و گفت : با توجه به اظهار تمایل اغلب کشورهای عضو در این زمینه ، قرار شد موضوع به ویژه از بعد اقتصادی مورد بررسی های بیشتری قرارگیرد.
همچنین نحوه تولیدات صنعتی و ابزارهای قطعات مخابراتی و بهره برداری از انها ، سرمایه گذاری در رشته های مختلف پست ، مخابرات و تقویت تحقیق و مطالعه در این زمینه از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.
صباح زنگنه افزود: یک گروه کارشناسی نیز تشکیل خواهد شد تا بحث تکمیل اژانس فضایی کشورهای اسلامی را بررسی و گزارش دهد.
براساس این پیشنهادها تاسیس مرکز هماهنگی عملیات نجات بین کشورهای اسلامی نیز مورد تاکید اعضا قرار گرفت .
قرار است موارد مطرح شده در این اجلاس به عنوان پیش نویس دستور کار اجلاس وزرای پست و مخابرات کشورهای اسلامی که از روز چهارشنبه به مدت دو روز تشکیل خواهد شد عنوان شود.