هند و بنگلادش برای حل مسائل موجود میان دو کشور گفتگو می کنند # دهلی نو- ایرنا 18 تیر 1375 برابر با هشتم جولای 1996 هند و بنگلادش توافق کردند به منظور حل تمامی مسائل موجود میان دوکشور ، تماسهایی درسطح وزرای امورخارجه برقرار کنند .
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری "یو ان آی " هند،" سلمان حیدر" قائم مقام وزیرامورخارجه هند درپایان دیدار سه روزه خود از بنگلادش روزیکشنبه به خبرنگاران گفت : "آی.ک.گوجرال " وزیر امور خارجه هند به منظور گفتگو درباره مسائل دوجانبه، از جمله مناقشه بر سر استفاده از آب رودخانه گنک و باز گشت پناهندگان "چاکما" از هند به بنگلادش ،به زودی به داکا سفر خواهد کرد.
درهمین حال ، هند از بنگلادش خواسته است از تقاضای این کشور برای عضویت دائم درشورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کند، اما بنگلادش دراین زمینه هیچ قولی به هند نداده است.
ژاپن عمده ترین کشور کمک کننده به بنگلادش که خواستار عضویت دائم در شورای امنیت است نیز از داکاتقاضای مشابهی کرده است .
(41)