یک شرکت لهستانی در زمینه استخراج نفت و گاز با پاکستان مشارکت می کند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 اسلام آباد- ایرنا 18 تیر 1375 برابر با هشتم جولای 1996 بر اساس یک توافق نامه که میان شرکت های نفت و گاز پاکستان و لهستان به امضا رسید، شرکت لهستانی در زمینه استخراج نفت و گاز در بخش سنگل در استان سند پاکستان فعالیت خواهد کرد.
درمراسم امضای توافق نامه که روز گذشته دراسلام آباد برگزارشد وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان و وزیر روابط اقتصادی خارجی لهستان شرکت داشتند.
براساس این توافق نامه شرکت لهستانی با همکاری همتای پاکستانی خود یک پروژه سه ساله را در استان سند اجرا خواهد کرد.
این اولین توافق نامه امضا شده میان این دو کشور دربخش انرژی است .
تولید روزانه نفت در پاکستان در حال حاضر حدود 70 هزار بشکه در روز است که تنها حدود 25 درصد از نیازهای این کشور 135 میلیون نفری را تامین می کند.
* 40 *