توره جان زاده : طویل دره همچنان در کنترل نیروهای مخالف دولت تاجیکستان است # تهران - ایرنا 16 تیر 1375 برابر با ششم جولای 1996 قایم مقام نهضت ملی اسلامی تاجیکستان روزشنبه در تهران اعلام کرد : شهر استراتژیک طویل دره همچنان در کنترل نیروهای مخالف دولت است .
" اکبر توره جان زاده " در گفت و گویی به خبرنگار ایرنا گفت : "این دروغ محض است که نیروهای دولتی بار دیگر کنترل شهر طویل دره را به دست گرفته اند".
" ظفرسعید اف " سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرده بود که نیروهای دولتی شهر طویل دره را از کنترل مخالفان خارج کرده اند.
شهر طویل دره در200 کیلومتری شرق دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیست و سوم اردیبهشت ماه در پی یک نبرد خونین از کنترل نیروهای دولتی تاجیکستان خارج شد.
قایم مقام نهضت ملی اسلامی تاجیکستان افزود: نیروهای دولتی تلاش کردند که کنترل طویل دره را به دست گیرند اما با تحمل 700 کشته و 513 اسیر موفق نشدند حتی به " یک وجب از طویل دره " دست یابند.
وی گفت : ما به صلح پایبندیم و به رغم این درگیریها در نشست عشق اباد شرکت می کنیم .
نمایندگان گروههای مخالف و دولت تاجیکستان قرار است هجدهم تیرماه در عشق اباد پایتخت ترکمنستان گردهم ایند تا راههای برقراری اتش بس و ارامش در کشور اشوب زده تاجیکستان را بجویند.
* 40 *