دست اندرکاران امور فرهنگی آسیا نسبت به تهاجم فرهنگی غرب هشدار دادند 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 پکن - ایرنا 16 تیر 1375 برابر با ششم جولای 1996 وزیران ، گروههای غیر دولتی فرهنگی و اعضای رسانه های جمعی آسیا روزجمعه در همایشی مشترک نسبت به تهاجم فرهنگی و اثرات مخرب شبکه های تلویزیونی غرب بر فرهنک و افکار کودکان این قاره هشدار دادند.
روزنامه " چاینادیلی " روز شنبه نوشت در این همایش که تحت عنوان حقوق کودکان و رسانه ها در مانیل برگزار شد ، گروههای شرکت کننده از 23 کشور خواستار اقدام جدی برای جلوگری از تهاجم فرهنگی غرب شدند.
شرکت کنندگان در این همایش خواستار برنامه ریزی درجهت مبارزه و مقابله با این فاجعه شدند.
شرکت کنندگان همچنین باصدور بیانیه ای بر لزوم حفظ حقوق کودکان ، احترام به فرهنک جوامع آسیایی ، برنامه ریزی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی غرب ، تولید و پخش برنامه های مناسب و سالم سازی فضای رسانه های جمعی تاکید کردند.
این همایش روز سه شنبه با انتقاد شدید شرکت کنندگان نسبت به توطئه های فرهنگی رسانه های آمریکایی علیه جوامع آسیایی کار خود را آغاز کرد.
این همایش در سال 1998 نیز بمنظور بررسی نتایج اجلاس اخیر فلیپین در بنگلادش برگزار خواهد شد .
* 40 *