ولایتی: بحران کنونی بحرین بادرنظر گرفتن خواست مردم این کشورحل خواهد شد # دمشق - ایرنا 20 خرداد 1375 برابر با 9 ژوئن 1996 علی اکبر ولایتی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران روزیکشنبه در دمشق اعلام کرد بحران و مشکل داخلی بین ملت و دولت بحرین می تواند بادرنظر گرفتن خواست مردم حل شود.
ولایتی درگفت وگو با خبرنگاران اعلام کرد، ایران امادگی دارد بین دولت و مردم بحرین میانجیگری کند.
وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای خارجی نباید در امور داخلی بحرین دخالت کنند و ایران نیز با موافقت دو طرف حاضر به میانجیگری در کمک به حل مشکلات داخلی این کشور است.
ولایتی بار دیگر دخالت درامور داخلی بحرین توسط جمهوری اسلامی ایران را تکذیب کرد.