ایران به دومدال دیگردررقابتهای وزنه برداری جوانان جهان دست یافت # تهران - ایرنا 19 اردیبهشت 1375 برابر با هشتم می 1996 " شاهین نصیری نیا" وزنه بردار ایران در دسته 76 کیلوگرم دررقابتهای جهانی جوانان باکسب دومدال برنز تعدادمدال های ایران رابه چهارمدال برنز افزایش داد.
پیش از این گودرز گنجعلی و مهران اذری دو مدال برنز از رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان را که هم اکنون درورشو پایتخت لهستان جریان دارد، کسب کرده بودند.
" نصیری نیا" روز سه شنبه دررقابتهای دسته 76 کیلوگرم بابلندکردن وزنه های 5/147 کیلوگرم یک ضرب و 180 کیلوگرم دوضرب و رسیدن به حدنصاب مجموع 5/327 کیلوگرم ، دومدال برنز حرکات دوضرب و مجموع این دسته را به گردن اویخت ، و درحرکت یک ضرب درمکان چهارم ایستاد.
دراین دسته وزنه بردار چینی با مجموع 340 کیلوگرم ( 150 به اضافه 190 ) کیلوگرم برسکوی نخست ایستاد وزنه برداربلغارستان با مجموع 330 کیلوگرم ( 150 به اضافه 180 ) دوم شد.
وزنه برداری از لهستان بازدن وزنه های ( 150 و 175 کیلوگرم ) و مجموع 325 کیلوگرم دررده چهارم ایستاد.
این مسابقات روز چهارشنبه باانجام رقابتهای دسته 83 کیلوگرم دنبال می شود ، دراین دسته تیم ایران دووزنه بردار به نام های کوروش باقری و ابراهیم طاهری رابه صحنه می فرستد.
* 40 *