۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5794807
۰ نفر
شورای عدالت و صلح واتیکان با مین های ضد نفر مخالفت کرد # رم - ایرنا 19 اردیبهشت 1375 برابر با هشتم مه 1996 کاردینال " روجر اتچگاری " رییس شورای عدالت و صلح واتیکان نتایج کنفرانس بین المللی ژنو درباره مین های ضد نفر را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
دفتر مطبوعاتی واتیکان روز دوشنبه به نقل از "اتچگاری" نوشت : فقط تحریم مطلق تولید و استفاده از مین های ضد نفر می تواند رضایت بخش باشد.
" اتچگاری " می افزاید که امیدواری به اینکه جامعه بین الملل و مین های ضد نفر را مانند سلاح های شیمیایی و ممنوع کند و بسیار منطقی به نظر می رسد.
وی اضافه می کند که تا به حال هیچ سلاح جنگی چه در زمان جنک و چه در زمان صلح و به اندازه مین های ضد نفر و کشته و یا زخمی بر جای نگذاشته است.
رییس شورای عدالت و صلح واتیکان در ادامه می افزاید که با وجود اعلامیه "پاپ ژان پل دوم " برای توقف کلی تولید و خرید و فروش و استفاده از مین های ضد نفر و علی رغم پیام های دبیر کل سازمان ملل متحد و کنفرانس ژنو فقط به سامان دهی تولید مین های ضد نفر "هوشمند" بسنده کرده است.
جمعه گذشته در یک کنفرانس بین المللی در ژنو ، فقط تولید مین های ضد نفر " هوشمند" که پس از مدت زمان مشخصی ، خود به خود خنثی می شوند و آزاد شناخته شد.