شانس "اسلوانی" برای عقد قرارداد همکاری با اتحادیه اروپایی افزایش یافت # وین - ایرنا چهارم اردیبهشت 1375 برابر با 23 آوریل 1996 با پیروزی احزاب چپ گرا در پارلمان ایتالیا ، شانس اسلوانی برای عقد یک قرار داد همکاری با اتحادیه اروپا افزایش چشمگیری یافته است.
این مطلب را " ولفگانک شوسل" وزیر امور خارجه اتریش روز سه شنبه در پایان اجلاس هیات دولت این کشور اعلام کرد.
وی افزود، با تغییر صحنه سیاسی در ایتالیا، انتظار م یرود وتوی ایتالیا علیه قرار داد همکاری اتحادیه اروپایی با اسلوانی نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد این موضوع در جریان اجلاس اخیر وزرای امور خارجه اتحادیه اروپایی از سوی وزیر امور خارجه ایتالیا مطرح شده است.
به گفته " شوسل " انتظار می رود اکثریت قاطع پارلمان ایتالیا که در اختیار احزاب چپ قرار گرفته با عقد این قرار داد مخالفتی نداشته باشند.
ایتالیا تا کنون با عقد قرار داد مذکور مخالف بوده است.
به گفته ناظرین سیاسی این امر ناشی ازاختلافات مرزی موجود بین ایتالیا و اسلوانی است.
وزیر امور خارجه اتریش یادآور شد اسلوانی نقش مهمی در تجارت خارجی اتریش ایفا می کند و حجم مبادلات اتریش با این کشور بیش از تجارت آن با روسیه و یا ژاپن است.
اسلوانی از دیدگاه توان اقتصادی در زمره پیشرفته ترین کشورهای اروپای شرقی محسوب می شود و مایل به عضویت در اتحادیه اروپا می باشد.