هیات نظارت بر مواد مخدر بر اهمیت تلاش در کاهش مصرف مواد مخدر تاکید کرد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 رییس هیات بین المللی نظارت بر مواد مخدر اعلام کرد: مبارزه با مواد مخدر بدون تلاش جهانی برای کاهش مصرف این مواد موفقیت آمیز نخواهد بود.
"حمید قدس" روزجمعه در گفت وگو با ایرنا افزود: کاهش مصرف مواد مخدر به اندازه مبارزه برای کاهش تولید این مواد حائز اهمیت است.
وی که در حاشیه نشست کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین اظهار داشت : هدف ما آن است که با ورود به قرن آینده ، به سمت دنیایی رویم که از مواد- مخدر روی گردان است و حتی اگر عاری از مواد مخدر نشود ، لااقل به سمت عاری شدن از این مواد حرکت کند.
وی اظهار داشت: مبارزه با مواد مخدر باید فراسـوی مـلاحظـات سیاسی انجام گیرد و کشورهای جهان باید بدانند که مواد مخدر دشمن مشترک همه آنها است.
وی گفت: امروزه هیچ کشوری نمی تواند به تنهایی از عهده این معضل بر آید.
قدس گفت: حتی اگر اختلافاتی بین کشورها، ملت ها و فرهنک ها و بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هست ، باید در مبارزه با مواد مخدر متحد و یک- پارچه عمل شود.
وی نتایج نشست تدارکاتی کمیسیون مواد مخدر سازمـان ملل را که از دوشنبه هفته جاری الی جمعه ادامه یافت بسیار مثبت ارزیابی کرد.
قدس اظهار داشت: در جریان این نشست گزارش هیات بین المللی نظارت بر مواد مخدر بسیار مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود: توصیه های مطرح شده در این گزارش نیز مورد حمایت واقع شد.
قدس اظهار داشت: بخش مهمی از این توصیه ها برلزوم ریشه کن کردن زمینه های فرهنگی ترویج مواد مخدر به ویژه در بین جوانان تاکید دارد.
وی گفت: رسانه های جمعی اعم از روزنامه ها، صدا و سیما و شبکه اینترنت نقش بسیار عمده ای برای ریشه کنی موادمخدر ایفا می کنند.
وی اظهار داشت: امروزه ما با پدیده ترویـج مواد مخدر از طـریـق برخی از خوانندگان موسیقی پاپ ، برخی از مجلات و حتی شبکه اینترنت مواجهیم.
قدس گفت: باید سعی شود که از تبلیغات برای محیطها و فرهنک های دوستدار مواد مخدر جلوگیری به عمل آید.
قدس ابراز امیدواری کرد که نتایج این اجلاس تدارکاتی در نشست ویژه مجمـع عمومی سازمان ملل در نیویورک در سطح جهانی به تصویب برسد.
وی گفت: ما نسبت به طرح دولت سوئیس مبنی بر توزیع مواد مخدر بین معتادان نگران هستیم ، اگرچه می دانیم که سوئیس تلاش های گسترده ای برای کاهـش مـواد مخدر اجرا می کند ولی طرح یادشده از دیدگاه ما خالی از اشکال نیست.
هیات بین المللی نظارت بر مواد مخدر در گزارش سال 1997 خود اعـلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به طرز موفقیت آمیزی مانع انتقال گسترده مواد مخدر از کشورهای منطقه به اروپا می شود.
این هیات مرکب از 13 کارشناس برجسته بین المللی در امر مـواد مخدر است و کار نظارت بر اجرای معاهده های بین المللی در زمینه مبارزه با تولید، توزیع و مصرف غیر قانونی مواد مخدر را نیز بر عهده دارد.
کمیسیون مبارزه با موادمخدر سازمان ملل دراجلاس ویژه ای که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد درحال تدارک مقدمات نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.