۲۹ اسفند ۱۳۷۶،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5790657
T T
۰ نفر
پایه های دولت ائتلافی مسعود یلماز متزلزل شد # آنکارا- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 حـزب دمکـرات ترکیه کنـاره گیری این حزب از دولت ائتلافی "مسعود یلماز" و سقوط دولت وی را ممکن دانست.
"عصمت سزگین" وزیر دفاع و معاون حزب دمکرات ترکیه روزجمعه در گفت وگویی با خبرنگاران گفت: اگر دولت "یلماز" حد نصاب رای اعتـماد خود در مجلـس را از دست بدهد، حزب دمکرات ترکیه نیز از دولت کناره گیری خواهد کرد.
"سزگین" در شرایطی این سخن را به میان آورد که "دنیز بایکال" رهبـر حزب جمهوریخواه خلق روز پنجشنبه اعلام کرد: عمر دولـت ائتلافی یلماز بسر آمده و ترکیه در آستانه یک انتخابات زود هنگام قرار گرفته است.
دولت یلماز با آرا موافق نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق توانست از مجـلس ترکیه رای اعتماد بگیرد.
محافل آگاه در آنکارا عقیده دارند تشدید اختلاف های بیـن دولـت یلماز با نظامیان از یکسو و اعمال فشارهای احـزاب مخالف برای برگزاری انتخابات زود هنگام و ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه ترکیه تجدید نظر در ساختار دولت این کشور را اجتناب ناپذیر کرده است.
احزاب مخالف دولت ترکیه برای رفع اعمال فشارهای نظامیان در امور سیاسـی کشور خواستار ائتلاف بین احزاب و برگزاری یک انتخابات زود هنگام می باشند.