دیدار قائم مقام وزیر فرهنک وارشاد اسلامی ایران با جانشین نخست وزیر اردن # دمشق- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 "محمد مسجد جامعی" قـائم مقام وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه در امان با "عبدالله النسور" جانشین نخست وزیر اردن دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیـدار دو طـرف راه های گستـرش همکاری های مشترک در زمینه مبادله مطبوعات ،برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اخبار بین خبرگزاری های دو کشور را مورد بحث وتبادل نظر قرار دادند.
دراین دیدار همچنین امکان شرکت اردن در جشنواره پنجم مطبوعات ونمایشگاه بین المللی کتاب تهران مورد بررسی قرار گرفت.