صربستان بار دیگر با میانجیگری سازمان امنیت و اروپا در بحران کوزوو مخالفت کرد # مادرید- ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 "اسلوبودان میلوسویچ" رییس جمهـوری صـربستـان روز پنچشنبه بار دیگر با میانجیگری "فیلیپه گونزالس" سرپرست هیـات سـازمان امنیت و همکاری اروپا و نخست وزیر سابق اسپانیا در بحران کوزوو مخالفت کرد.
مطبوعات روزجمعه اسپانیا نوشتند، رهبر صرب ها در ملاقات با وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه در بلگراد گفت: "گونزالس" یک شخصیت برجسته سیاسی است و نمی توان وی را به عنوان میانجی پذیر فت.
"میلوسویچ" افزود: بحـران در کوزوو یک مساله داخـلی است و نمی تواند از سوی یک فرستاده خارجی مورد حل و فصل قرار گیرد.
ازسوی دیگر فیلیپه گونزالس برای ایفای نقش خود به عنوان میانجی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از پشتیبانی واشنگتن و مسکو نیز برخوردار است یک گروه کاری مرکب از شخصیت های سیاسی و حقوقی در اسپانیا تشکیل داده است.
یک سخنـگوی دولـت صربستان نیز چندی پیش در بلگـراد میانجیـگری گونزالس در کوزوو را رد کرده بود.