نماینده جامعه اروپایی : رواج مواد مخدر در اروپا ریشه های فرهنگی دارد 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 وین - سازمان ملل - ایرنا 29 اسفند 1376 برابر با 20 مارس 1998 "بیلیانا بریکمن" نماینده جامعه اروپایی اعلام کرد: رواج مواد مخدر در اروپا به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان ، ریشه های فرهنگی دارد.
وی روز پنجشنبه به خبرنگار ایرنا در وین گفت : امروزه ما شاهد رونــد رو به رشد مصرف مـــواد مخدر مصنوعی به ویژه قرص های اکستازی در میان نسل نوجوان و جوان در غرب اروپا هستیم.
این مقام جامعه اروپایی افـزود: برخی از جوانان تصور می کنند با مصرف مواد مخدر و به خصوص اکستازی ، توانایی جسمی و روحی بیشتری بـرای این نوع تفریحات به دست می آورند.
وی گفت : عامل دیگری که این جـوانان را به مصرف اکستازی سوق می دهد ، این تصور است که با مصرف این ماده مخدر روحیه انزوا گرایی در آنان از بین می رود و بهتر می توانند با دیگران رابطه برقرار کنند.
بریکمن افزود: اکستازی به سادگی تولید می شود و با ترکیب چندنوع مواد شیمیایی حتی در محیط آشپزخانه نیز می توان آن را ساخت.
وی گفت: سادگی روش تولید اکستازی و هزینه کم تولید انبوه آن و ســـود سرشاری که از ساخت آن حاصل ، موجب شده تا این ماده در سطح بسیار وسیعی در برخی از کشورهای غرب اروپا تولید شود.
این مقام افزود: مراکز تولید این ماده ،در غرب اروپا پراکنده اند و به دلیل کوچکی شان به سادگی قابل کشف نیستند .
وی گفت: به نظر می رسد نیروهای انتظامی ما باپدیده تازه و ناشناخته ای روبرو هستند و نیازمند آموزش بیشتر و مجهز شدن به ابزار مناسب تــری برای تشخیص و کشف مواد مخدر مصنوعی هستند.
به گزارش هیات بین المللی مبارزه با مواد مخدر (ای.ان.سی.بی ) ، اروپای غربی به مرکز تولید مواد مخدر مصنوعی تبدیل شده است و این مـواد از اروپا به تمامی دنیا صادر می شود.
در این گزارش به ویژه نسبت به رشد محیطها و فرهنک های تشویق کنــنده مصرف غیر قانونی مواد مخدر ، هشدار داده شده است.
گزارش این هیات، حاکی است که برخی از خوانندگان معروف موسیقی پاپ غربی در ترانه هایشان مصرف موادمخدر را ترویج می کنند و یا چنین وانمود می کنند که با مصرف مواد مخدر موفقیت بیشتری در زندگی هنری شان به دست آورده اند.
کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در اجلاس ویژه ای که از روز دوشنبه در وین آغاز شده و تا جمعه ادامه دارد، سرگرم تدارک مقدمات نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.
جمهوری اسلامی ایران یکی از 53 کشور عضو این کمیسیون به شمار می رود و با اعزام هیاتی در این اجلاس شرکت دارد.