یک روزنامه روسی : روسیه از همکاری اتمی با ایران دست نخواهد کشید # مسکو - ایرنا: 21 اسفند 1376 برابر با 12 مارس 1998 روزنامه "ایزوستیا"، چاپ مسکو، به نقل از کارشناسان دولت روسیه، نوشت: مسکو از همکاری با ایران در ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، به هیچ وجه دست نخواهد کشید، زیرا چنین کاری باعث بی آبرو شدن روسیه به عنوان یک همکار مطمئن در برابر دیگر کشورها خواهد شد .
این روزنامه، روزپجشنبه، افزود:اگرچه آمریکا پیشنهادهای وسوسه برانگیز به روسیه را، مانند افزایش سهمیه پرتاب ماهواره در برابر دست کشیدن از همکاری با ایران مطرح کرده، اما مسکو در برابر واشنگتن، مقاومت کرده است.
"ایزوسیتا" نوشت: در شرایطی که ایران یکی از اولین کشورهایی بود که به عضویت آژانس بین الملی انرژی اتمی درامد و به قرارداد عدم گسترش سلاحهای هسته ای ملحق شد، قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از نظر حقوقی اسیب ناپذیر است .
این روزنامه، تصریح کردک براساس یکی از مواد قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته ای دولت های برخودار از سلاح هسته ای از امکان مساعدت به کشورهای دیگر در بهره برداری صلح آمیز از انرژی اتمی، برخودارند .